2

Ondersteuning voor passend werk

Samenwerking en kwaliteit

Opmaat Brabant werkt samen met diverse partners en opdrachtgevers. Als onderdeel van Amarant werken we intern intensief samen met het onderdeel Werk & Dagbesteding, de specialistische onderdelen als het gaat om de doelgroepen Licht Verstandelijk Beperkten, Niet Aangeboren Hersenletsel en Lichamelijke Beperkingen en het Expertisecentrum Autisme.

Door deze samenwerking beschikken we, indien nodig, snel over de ondersteuning van deskundigen zoals (GZ-)psychologen/orthopedagogen. Ook is er bij Opmaat Brabant een arbeidsdeskundige vast in dienst.

Opmaat Brabant beschikt over uitgebreide kennis als het gaat om wet –en regelgeving. Dit zowel op het gebied van zorgindicaties vanuit de wet langdurige zorg, de WMO, de participatiewet als de Wajong. Dit combineren we met een goed zicht en contacten met de lokale arbeidsmarkt en uitgebreide kennis als het gaat om stoornissen en beperkingen. Op deze manier zijn we in staat een passend aanbod te kunnen doen richting zowel klant als opdrachtgever. Gezamenlijk geven we zo vorm aan het doel van optimale participatie.

Binnen de provincie hebben we samenwerkingsverbanden met diverse Sociale Werkvoorzieningen en werken we intensief samen met gemeenten en het UWV. Ook wordt regionaal samen gewerkt met de diverse scholen speciaal onderwijs, het praktijk onderwijs en de MEE-organisaties.

Opmaat Brabant is een door UWV erkende jobcoach-organisatie en beschikt als onderdeel van Amarant over een ISO 9001:2015-certificering.

keurmerk-uwviso 9001-2015

Heb je een vraag?

Meer weten over passend werk? Of wat we voor je kunnen betekenen? Of heb je als werkgever interesse in een gemotiveerde, nieuwe medewerker? Stel je vraag en we nemen binnen 3 werkdagen contact met je op!